FINNOTECH

คนกลางในการ ลงทุน และกู้ยืม
โดยมีอสังหาฯเป็นหลักประกัน

ลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

เปรียบเทียบผลตอบแทน


ทรัพย์หลักประกันแนะนำ

FINNOTECH ทำงานอย่างไร

ความคิดเห็นจากลูกค้า

นักลงทุน “การลงทุนผ่าน Finnotech เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจำกัดความเสี่ยง แต่ก็อยากได้ผลตอบแทนมากกว่า ฝากเงิน ฝากเงิน หรือ ซื้อกองทุน ซื้อสลาก อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า”

กฤต ชัยอมฤต / เจ้าของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

นักลงทุน “เคยลงทุนรับจำนอง ขายฝากมาบ้างแล้วแต่ไม่ค่อยแน่ใจในราคาประเมินที่ไม่ชัดเจน ไม่มีแหล่งที่มาแต่ Finnotech ช่วยรวบรวมข้อมูล รูปภาพ ตำแหน่ง ราคาประเมินให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น”

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง / กรรมการบริหาร บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)

นักลงทุน “ในยุคดอกเบี้ยขาลงแบบนี้ ฝากเงิน หรือ ซื้อกองทุนคงไม่เพียงพอ รับขายฝากได้ดอกเบี้ย 9% ช่วยเพิ่มผลตอบแทนรวมให้สูงขึ้นได้ครับ”

กฤติน วุฒิธนโชติ / เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร